Kontakt

Postadress

Jönköpings Jazzklubb Störtloppsvägen 4, 564 34 Bankeryd

Telefon och e-post

0709 64 68 34, jkpjazz@gmail.com

  

Jönköpings Jazzklubbs styrelse

Namn Ansvarsområde Telefon
Hans Träff Ordförande, artistbokning 0709 64 68 34
Claes Åkesson Vice ordförande, artistbokning 0737 02 27 61
Leif T Larsson 0705 94 87 79
Lennart Broman Media och annonser 0706 35 91 12
Eva Sundell Medlemsmöten, Ungdomsstipendium 0708 74 09 30
Per Hjelm Webbmaster 0707 58 38 83
Gun-Britt Granath   0730 91 94 22
Sören Josefsson Förband, ungdomsstipendium 0705 89 11 82
Lars Erik Antonsson Ekonomi, artistbokning 0768 15 07 60
Sussanne Ljungberg Sekreterare 0706 30 24 80
Thomas Wärn   0702 51 17 27

 


Anmälan till aktivitet

Vid tillfällen då Jönköpings Jazzklubb anordnar olika aktiviteter så används adressen jkpjazz.anmalan@gmail.com


Ändrade adressuppgifter

Har du ny e-postadress, nytt telefonnummer eller annan bostadsadress så används adressen jkpjazz.medlem@gmail.com

0709 64 68 34
jkpjazz@gmail.com

© Jönköpings Jazzklubb