Verksamheten

Konsertverksamheten

Jönköpings Jazzklubb har som målsättning att erbjuda ett brett utbud av musik inom olika grenar av jazzen, från det melodiska till det abstrakta, från det lättlyssnade till det krävande, från det skönt svängande till det omkullkastande, från bluesmusiken till det som närmar sig den klassiska musiken, från dåtid till nutid och framtid. Publiken ska kunna känna igen sig men också få tillfälle att uppleva något annorlunda och nyskapande. Jazzklubben arbetar vidare målmedvetet för att ge kvinnliga instrumentalister större utrymme på scenen. Genom programutbudet vill jazzklubben också bidra till en konstnärlig utveckling av den svenska jazzscenen liksom till möjligheterna för yngre musiker att få engagemang.

Jönköpings Jazzklubbs styrelse

Namn

Telefon

Hans Träff, ordförande

0709 64 68 34

Claes Åkesson, vice ordförande

0737 02 27 61

Leif T Larsson, kassör

0705 94 87 79

Gunnar Sandberg, sekreterare

0705 29 56 43

Gunilla Waern

0703 59 33 70

Eva Sundell

0708 74 09 30

Per Hjelm

0707 58 38 83

Kontakt

Mail till Jönköpings Jazzklubb, jkpjazz@gmail.com

Dokument

Årsmötesprotokoll 2017 »

Verksamhetsberättelse 2016 »

Revisionsberättelse 2016 »  

Arbetsplan för verksamhetsåret 2017 »

Stadgar »

Jönköpings Jazzklubb på Facebook  

Jönköpings Jazzklubb, Kulturhuset Spira, Jönköping