Verksamheten

Konsertverksamheten

Jönköpings Jazzklubb har som målsättning att erbjuda ett brett utbud av musik inom olika grenar av jazzen, från det melodiska till det abstrakta, från det lättlyssnade till det krävande, från det skönt svängande till det omkullkastande, från bluesmusiken till det som närmar sig den klassiska musiken, från dåtid till nutid och framtid. Publiken ska kunna känna igen sig men också få tillfälle att uppleva något annorlunda och nyskapande. Jazzklubben arbetar vidare målmedvetet för att ge kvinnliga instrumentalister större utrymme på scenen. Genom programutbudet vill jazzklubben också bidra till en konstnärlig utveckling av den svenska jazzscenen liksom till möjligheterna för yngre musiker att få engagemang.

Jönköpings Jazzklubbs styrelse

Namn

Telefon

Hans Träff, ordförande

0709 64 68 34

Claes Åkesson, vice ordförande

0737 02 27 61

Leif T Larsson, kassör

0705 94 87 79

Berith Lyth, sekreterare

0730 94 49 04

Lennart Broman

0706 35 91 12

Eva Sundell

0708 74 09 30

Per Hjelm

0707 58 38 83

Kontakt

Mail till Jönköpings Jazzklubb jkpjazz@gmail.com

Ungdomsstipendium

Ansökningsblankett för ifyllnad i Word och skickas med e-post »

Ansökningsblankett för utskrift och manuell ifyllnad »

Förslag till stipendium för att stödja ungdomars intresse och engagemang inom föreningens verksamhetsområde »

Pressmeddelande - "Jönköpings Jazzklubb stöder ungdomars jazzintresse" »

Anmälan till aktivitet

Vid tillfällen då Jönköpings Jazzklubb anordnar olika aktiviteter så används mailadress jkpjazz.anmalan@gmail.com

Propositioner och dagordning årsmöte 2018

 

Dagordning årsmöte 2018 »

 

Valberedningen förslag till styrelse och revisorer »

Dokument

Årsmötesprotokoll 2018 »

Verksamhetsberättelse 2017 »

Arbetsplan för verksamhetsåret 2018 »

Stadgar »

Dataskyddsförordning GDPR

Medlem

Som medlem i Jönköpings Jazzklubb finns du med i vårt medlemsregister. I registret finns uppgifter om namn, födelseår, adress, e-postadress och telefonnummer.

Nyhetsbrev

Som registrerad mottagare av Jönköpings Jazzklubbs nyhetsbrev finns du med vårt e-postregister. Där finns enbart uppgift om din e-postadress.

Policy för Jönköpings Jazzklubbs hantering av personuppgifter »

Registerbok för Jönköpings Jazzklubb »

Skivförsäljning vid konserter

I samband med konserter då artisten har med sig skivor till försäljning, gäller endast kontant betalning eller Swish.

Jönköpings Jazzklubb på Facebook  

Jönköpings Jazzklubb, Kulturhuset Spira | Jönköpings Teater | Rosenlunds Herrgård